ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

6/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ

 Κανονισμός Λειτουργίας

    ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές με την καθοδήγηση του διευθυντή και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Η ζωή στο σχολείο καλό είναι να ρυθμίζεται από κανόνες που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια ΑΣΦΑΛΗΣ κοινότητα μάθησης. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι η πρόοδος των μαθητών, αλλά επιπροσθέτως η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών

Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος -ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων- και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περιπτώσεις απουσίας μαθητών άνω των δύο ημερών, θα πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο για το λόγο της απουσίας.
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από πολυήμερη απουσία, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τον εκπαιδευτικό της τάξης και το Διευθυντή του Σχολείου.
 • Η φοίτηση στο πρόγραμμα του ολοήμερου για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό είναι υποχρεωτική.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενημερωμένου Ατομικού Δελτίου Υγείας -σύμφωνα με το έντυπο που ορίζεται από το ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- που έχει διάρκεια τρία χρόνια. Στις περιπτώσεις που υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το σχολείο.

Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των μαθητών από τα χωριά Καμπάνης και Μάνδρες το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως 8:15 από την ΒΑ είσοδο του σχολείου. Το ίδιο ισχύει για τον μαθητή των Μύλων και την μαθήτρια της Κολχίδας που φθάνουν από τα χωριά τους με ταξί. Οι μαθητές που φθάνουν με το λεωφορείο από τα χωριά Λαοδικηνό, Πυργωτό, Φανάρι, Περιστέρι, εισέρχονται στο σχολείο  από τη νότια είσοδο του σχολείου.
 • Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη γίνεται από τις 7:00 ως 7.15. Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του μαθήματος.
 • Οι ενήλικες συνοδεύουν τους μαθητές μέχρι την πόρτα του σχολείου και αποχωρούν. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να εισέλθουν και να παραμείνουν στο σχολείο. Εξαίρεση μπορεί να γίνει σε μέρες σφοδρής κακοκαιρίας ή απεργίας κατά τις οποίες υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί το σχολικό ωράριο. Επίσης εξαίρεση μπορεί να γίνει για τους γονείς μαθητών της Α΄ τάξης οι οποίοι μπορούν να συνοδεύουν τα παιδιά τους ως την πόρτα της Α΄ τάξης μέχρι να προσαρμοστούν αυτά στο νέο περιβάλλον και τις πρακτικές ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου. Αυτό όμως υφίσταται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως να προσαρμοστούν στις γενικότερες συνθήκες και ανάγκες οι νεοεισερχόμενοι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γίνεται σε καθορισμένες μέρες και ώρες, με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων μπορεί να γίνεται τα απογεύματα των καθημερινών ημερών ή μετά από την τέλεση σχολικών εορτών (π.χ. σχολική εορτή την παραμονή της επετείου 28ης Οκτωβρίου κλπ).

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι’ αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο Διευθυντής του Σχολείου.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Η αποχώρηση των μαθητών που διαμένουν στον Καμπάνη και τις Μάνδρες γίνεται από την ΒΑ πύλη του σχολείου, το ίδιο ισχύει για τον μαθητή από τους Μύλους και την μαθήτρια από την Κολχίδα που ταξιδεύουν για τα χωριά τους με ταξί. Τα παιδιά που φεύγουν με το λεωφορείο για τα χωριά , αποχωρούν από την νότια πύλη του σχολείου με συνοδεία εκπαιδευτικού και ακολουθεί η επιβίβαση στο λεωφορείο.
 • Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα αποχωρούν από την ΒΑ πύλη του σχολείου, είτε διαμένουν στον Καμπάνη είτε μένουν στις Μάνδρες, είτε επιβιβάζονται σε ταξί για να ταξιδέψουν για να φθάσουν στον τόπο κατοικίας τους που βρίσκεται σε άλλο χωριό.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους.

Γενικά πέραν των προαναφερομένων εξαιρέσεων, δεν πρέπει να εισέρχονται ή να παραμένουν στον γενικότερο χώρο του σχολείου άτομα που δεν έχουν εργασία ή άτομα που δεν έχουν προσκληθεί για συγκεκριμένους λόγους. Στα άτομα που έχουν εργασία πρέπει πρώτα να επιτραπεί η είσοδος από τον διευθυντή ή από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς αφού πρώτα ενημερωθεί και δώσει την συγκατάθεσή του ο διευθυντής. Αν κάποιος βρεθεί μέσα στον γενικότερο χώρο του σχολείου χωρίς να υφίστανται οι πιο πάνω συνθήκες, θα δέχεται σύσταση αποχώρησης και είναι υποχρεωμένος  να αποχωρεί χωρίς χρονοτριβή.

Προσευχή

 • Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
 • Διάλειμμα
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Οι αίθουσες κλειδώνουν και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας μαθητής και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές συντάσσονται στο προαύλιο και περιμένουν τον εκπαιδευτικό να τους συνοδέψει στην τάξη. Σε καμιά περίπτωση δεν ανεβαίνουν μόνοι τους και χωρίς επίβλεψη.
 • Κατά τις ημέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο αυτοί παραμένουν στο εσωτερικό του σχολείου σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Επισκέψεις – γιορτές

      Αυτές αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές μπορούν να απουσιάσουν μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε και οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα. 

Γονείς – κηδεμόνες

 • Ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης στις ώρες και ημέρες που ορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Προσκομίζουν και επιδεικνύουν κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο για τη φοίτηση του μαθητή στο σχολείο: βιβλιάριο εμβολιασμών, βεβαίωση κατοικίας, γνωματεύσεις γιατρών κτλ.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας που δεν ανήκει στο Σύλλογο Διδασκόντων των Σχολείων έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει, πόσο μάλλον να τιμωρεί, μαθητή στο χώρο του σχολείου. Στο σχολείο υπεύθυνοι για τη νουθεσία, την τιμωρία και τον έπαινο είναι υπεύθυνοι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Για ό, τι απασχολεί ή δημιουργεί ερωτηματικά ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς ή τη διεύθυνση του σχολείου, οι οποίοι και θα επιληφθούν του θέματος.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια, ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν όλα τα τηλέφωνα των μαθητών τους στο προσωπικό τους αρχείο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σε αριθμό τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού, θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το Σχολείο.  
 • Για κάθε μαθητή πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο. Άμεσα επίσης πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση ή για την, για οποιονδήποτε λόγο, διατάραξη της οικογενειακής γαλήνης (ανεργία, θάνατος, ασθένεια, διαζύγιο, κτλ.).

Οι εκπαιδευτικοί

 • Ως υπεύθυνοι για την ομαλή ανάπτυξη των μαθητών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές των παιδαγωγικών επιστημών αλλά και να φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών.
 • Θα πρέπει να ενημερώνουν τον Διευθυντή του σχολείου για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με τη λειτουργία του σχολείου.
 • Κατά την εφημερία τους θα πρέπει να έχουν την επίβλεψη όλου του χώρου που βρίσκονται οι μαθητές και να παρεμβαίνουν άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα διαπιστώσουν.
 • Η προσέλευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του διδακτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.
 • Σε περίπτωση απουσίας ή καθυστερημένης προσέλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τον διευθυντή του σχολείου.
 • Συνεργάζονται με τους γονείς και τους ενημερώνουν κατά τις μηνιαίες συναντήσεις όπως έχουν οριστεί. Σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος μπορούν να ενημερώσουν τους γονείς και σε άλλες ημέρες και ώρες, ύστερα από ραντεβού. Τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων μπορεί να γίνεται μόνο σε περίπτωση ειδικών προβλημάτων που καθιστούν αδύνατη την προσέλευσή τους στο σχολείο.
 • Για να μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η ενημέρωση των γονέων αυτή δεν μπορεί να γίνεται στο διάδρομο ή την πόρτα αλλά θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και ο χρόνος για ουσιαστική επικοινωνία. 
 • Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται ενημέρωση γονέων ή απασχόληση των εκπαιδευτικών ημέρες και ώρες που αυτοί έχουν μάθημα στην τάξη ή την ώρα της εφημερίας τους.

Οι Διευθυντές 

 • Ο διευθυντής του σχολείου συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, για όλα τα θέματα που αφορούν τους μαθητές και την γενικότερη λειτουργία του σχολείου.
 • Επίσης συνεργάζεται με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τους τοπικούς φορείς.
 • Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους αρμόδιους συντονιστές προχωρεί σε προγραμματισμό και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου και βοηθά στον οριζόντιο και κάθετο συντονισμό του. 
 • Ενισχύει και       υποστηρίζει    την       εφαρμογή       προγραμμάτων           ενδοσχολικής επιμόρφωσης.
 • Ενημερώνει τους γονείς για εκπαιδευτικά θέματα και εύρεση κοινού πλαισίου αναφοράς.
 • Προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και την εφαρμογή τους στη σχολική μονάδα.
 • Εκπροσωπεί τα σχολεία σε κάθε συνεργασία με άλλους φορείς.

Γενικά

 • Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια και επικίνδυνα ή πολύτιμα αντικείμενα.
 • Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων, κατά τη σχετική νομοθεσία δεν επιτρέπεται από τους μαθητές.
 • Η προστασία του σχολικού κτηρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.
 • Η καθαριότητα των σχολικών χώρων είναι ευθύνη όλων μας. Οι καθαρίστριες δεν υποχρεούνται να τρέχουν πίσω από τον καθένα που πετά με αναίδεια τα σκουπίδια του στην αυλή μας.
 • Στο χώρο του σχολείου δεν είναι αποδεκτή κάθε συμπεριφορά που δε συνάδει με τον παιδαγωγικό του ρόλο.

Το τηλέφωνο του σχολείου 

2341041318

  Το mail του σχολείου mail@dim-kampan.kil.sch.gr

και ο Δικτυακός τόπος των σχολείων    

 www.dim-kampan.kil.sch.gr/new

είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Ακολουθώντας τον προσανατολισμό των παραπάνω οδηγιών  μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στη δημιουργία μιας δημιουργικής, υγιούς και πάνω απ’ όλα ασφαλούς σχολικής κοινότητας

 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ  11-9-2019

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΑΜΠΑΝH  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ

ΚΕΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΑΡΟΥΤΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΤΣΙΤΗΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΑΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΙΣΥΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ