Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΝOUS και στο Κ.Ι.Θ.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΝΟUS  και στο Κ.Ι.Θ.

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 η Δ΄, Ε΄και Στ΄ τάξη του σχολείου μας επισκέφθηκαν το ινστιτούτο ψηφιακής μάθησης και επικοινωνίας (NOUS) και το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλλονίκης (Κ.Ι.Θ).

Στο NOUS οι μαθητές υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με το περιβάλλον, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το υλικό που παρήχθη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου. 

Στο Κ.Ι.Θ. οι μαθητές επισκέφθηκαν την έκθεση με σχέδια από τους Βαλκανικούς Πολέμους της Θάλειας Φλωρά-Καραβία, την βιβλιοθήκη με το αναγνωστήριο και είδαν τμήμα της έκθεσης Καρτ Ποστάλ.

Εργασίες μαθητών  Ε΄και Δ΄τάξης        Εργασίες μαθητών Στ΄και Δ΄ τάξης