Αρχική σελίδα Δημοτικό Έκτη Δημοτικού Γλώσσα Θεματικό δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

Θεματικό δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

  • Η Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Καμπάνη, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» συνεργάστηκε με το Δημοτικό Σχολείο Τεμένης Αιγίου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Etwinning.

Οι κοινές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω:

Διεξαγωγή έρευνας των  μαθητών  των δυο σχολείων (τάξεις Γ΄, Δ΄ Ε΄ και Στ΄) σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετείχαν 105 μαθητές.  Η έρευνα έγινε με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο περιβάλλον του google drive και με τη χρησιμοποίηση των google forms. Τα αποτελέσματα της έρευνας (συνολικά και κατά τάξη)  παρουσιάστηκαν στους μαθητές.

Δημιουργία παιχνιδιού «TABOO του διαδικτύου». Οι μαθητές συνεργάστηκαν στην ολοκλήρωση του παιχνιδιού, προτείνοντας 80 λέξεις-έννοιες  σχετικές με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου, με τις ζωγραφιές των μαθητών και οδηγίες για την σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τελικά προϊόντα της συνεργασίας αναρτήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα eTwinning, όπου δημιουργήθηκε η παρακάτω σελίδα:

https://twinspace.etwinning.net/20484/pages/page/130573