"Το νερό"

Η Δ΄τάξη του Δ.Σ. Καμπάνη, κατά το σχ. έτος 2015-2016, στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, υλοποίησε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο "Το νερό".

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μάρθα Κεκερίδου

"Το νερό"